Print
PDF

Уважаемые читатели!

01

В библиотеку дополнительно поступило 30 книг, вышедших по проекту  “Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке”:

 • Кенни Э.Батыс философиясының жаңа тарихы, 3-ші т. : Қазіргі заман философиясының бастауы;
 • Кенни Э.Батыс философиясының жаңа тарихы, 4-ші т. : Қазіргі заман философиясы; 
 • Данн Росс Е.  Panorama: дүниежүзі тарихы, 1-ші т. ;
 • Данн Росс Е.Panorama: дүниежүзі тарихы, 2-ші т.;
 • Пинкер С. Тіл-инстинкт;
 • Янсон Т.  Тіл тарихы;
 • Райан М.Әдебиет теориясы: Кіріспе ;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 1-ші т. : Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 2-ші т.: Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 3-ші т.: Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 4-ші т.: Антология;
 • Бейнбриж Ж.Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас;
 • Шунк Д. Х. Оқыту теориясы. Білім беру көкжиегі;
 • Битэм Э.Педагогиканы цифрлық дәуірде кайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны;
 • Уоллейс П.Интернет психология;
 • Гэмбл Д. Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу;
 • Уилтон Н.HR-менеджментке кіріспе;
 • Котлер Ф. Маркетинг негіздері;
 • Шиллинг М. А.Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент;
 • Хилл Ч.Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке;
 • Бове К.Қазіргі бизнес-коммуникация ;
 • Роббинс С.Ұйымдық мінез-құлық негіздері;
 • Трагер Р.Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері;
 • Гомбрих  Э. Х. Өнер тарихы;
 • Лотман Ю. М.Семиосфера;
 • Саид Э. У.Ориентализм;
 • Ди Матео Л.Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу;
 • Ли Э. П.Медиаэтика: Жас мамандардың тәжірибесінен;
 • Шо М.Халықаралық құқық, 1-ші т.;
 • Шо М.Халықаралық құқық, 2-ші т. 

       Каждый учебник по 30 экз.

       Приглашаем всех к чтению!